Суспільство

У Кропивницькому педуніверситет навчатиме магістрів правоохоронної діяльності

. 6648

У червні 2018 року на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України було затверджено рішення про відкриття у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка нової спеціальності - правоохоронна діяльність.

 

1465901411 pravoohoronna diialnist 2

Як повідомляє сайт університету, мова йде про спеціальність 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Вступники можуть подавати заяви на денну і заочну форми навчання.

Вступати на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» мають право особи з наявністю диплома про вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»), "магістр" з будь-якої спеціальності.

Абітурієнти, які вступатимуть за новою спеціальністю, матимуть суттєву перевагу: вони складатимуть лише вступні іспити і не складатимуть ЗНО, на відміну від вступників на спеціальність 081 «Право»».

Правоохоронна діяльність – це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правопорушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо. Підготовка за даною спеціальністю орієнтує в першу чергу на роботу в правоохоронних, судових та інших державних органах.
Професійна діяльність магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» спрямована на Випускники спеціальності «Правоохоронна діяльність» можуть працювати в правоохоронних, судових та інших державних органах.

 

Поширюйте

Коментуйте


Реклама