Суспільство

Громадські організації Кропивницького можуть отримати фінансування від міськради

 Автор: Анастасія Дзюбак. 2933

Виконавчий комітет міської ради Кропивницького оголошив конкурс для ГО міста. ВОни можуть отримати фінансову підтримку для своїх проектів із міського бюджету.

croudfunding 720x4051

Як долучитись до конкурсу?

Пропозиції, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

Забезпечення соціального захисту ветеранів, здійснення заходів статутними органами громадських об’єднань соціальної спрямованості, передбачених їх статутом чи положенням, реалізація їх програм проектів і заходів.
Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.
Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
Розвиток волонтерського руху.
Проведення заходів з військово-патріотичного виховання.
Розроблення методичних видань з питань соціального захисту, соціальної адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань соціальної спрямованості без права їх подальшого використання в комерційних цілях.
У межах Конкурсу можуть бути підтримані наступні види діяльності:

Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, зустрічей у форматі засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми, проекту, чи заходу.
Видання брошур, буклетів, інформаційних листівок.
Підвищення інституційної спроможності громадських об’єднань соціальної спрямованості.
Проведення соціальних опитувань, фокус-груп, анкетувань.
Проведення інформаційних кампаній та організація висвітлення у засобах масової інформації певного виду діяльності.
У той же час. не можуть подаватися на конкурс пропозиції, які:

спрямовані на отримання прибутку;
спрямовані на підтримку політичних партій;
не передбачають міського рівня реалізації.
Конкурсні пропозиції, звернули увагу в управлінні соціального захисту населення, можуть подаватися громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські об'єднання подають конкурсну пропозицію, яка повинна бути складена українською мовою та, відповідно до вимог, містити наступний пакет документів:

заяву про участь у Конкурсі;
опис програми, проекту чи заходу та кошторис витрат, необхідних для їх виконання, або реалізації. Опис пропозиції повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники, інформацію про цільову аудиторію, залучені інші громадські об'єднання, способи інформування громадськості про хід виконання чи реалізації програм, проектів, заходів, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
копію статуту (положення) громадського об'єднання соціальної спрямованості, завірену належним чином;
копію свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання соціальної спрямованості, скріплену його печаткою (у разі наявності);
копію довідки про взяття громадського об'єднання соціальної спрямованості на облік у органі державної податкової служби;
копію витягу/виписки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
копію протоколу засідання центрального статутного органу громадського об'єднання соціальної спрямованості про обрання посадових осіб та кількісний склад виконавчого апарату;
копію звіту про діяльність громадського об'єднання соціальної спрямованості за формою державного статистичного спостереження;
інформацію про діяльність громадського об'єднання соціальної спрямованості за формою згідно з додатком.
Конкурсна пропозиція повинна подаватись у друкованому та електронному вигляді. Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені, у разі наявності, печаткою громадського об'єднання соціальної спрямованості.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. До участі у Конкурсі не допускаються громадські об'єднання соціальної спрямованості, які перебувають у стадії припинення та щодо яких установлено факт порушення вимог бюджетного законодавства протягом одного попереднього бюджетного періоду.

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням соціальної спрямованості здійснюється в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік. Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету міста однієї програми проекту чи заходу, що подається для участі у конкурсі становить до 120,0 тис. грн.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00, за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, кімната 136, телефон для довідок 24 04 57.

Конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня оприлюднення оголошення про конкурс на офіційному вебсайті Міської ради міста Кропивницького. Проведення конкурсу завершується після прийняття конкурсною комісією рішення щодо переможців конкурсу й обсягів коштів для надання фінансової підтримки на виконання або реалізацію програми, проекту чи заходів.

Учаснику конкурсу, на його вимогу, може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

 

Поширюйте

Коментуйте