Суспільство

У листопаді вступила в силу низка змін у Митному кодексі

. 749

Кіровоградська митниця ДФС повідомляє, що з 7 листопада набув чинності Закон України від 02.10.2019 № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів». Які зміни вступили в силу?

Щодо подання документів, що підтверджують походження товарів

Змінами до статей 43 та 44 Кодексу змінено принцип декларування країни походження товару, а саме замість обов’язкового подання оригіналів документів про походження товару країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом зазначення її назви та відомостей про документи, що підтверджують походження товару, у митній декларації.

Відповідно, з урахуванням внесених змін при митному оформленні допускається подання органу доходів і зборів сканованих копій таких документів, а подання їх оригіналів здійснюватиметься за загальним правилом, визначеним частиною другою статті 264 Кодексу, на вимогу органу доходів і зборів.

Щодо подання документів, що підтверджують заявлену митну вартість товарів
Змінами, внесеними до частини першої статті 53 Кодексу, виключено вимогу щодо подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення, одночасно з митною декларацією.

Відповідно, з урахуванням внесених змін разом з митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодексом, - декларація митної вартості згідно з частиною другою статті 264 Кодексу.

Щодо продовження строків переробки товарів
Законом внесено зміни до статей 151 та 166 Кодексу з питання строків переробки на митній території України та за межами митної території України. З урахуванням внесених змін:
виходячи з технологічних особливостей переробки окремих товарів, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку, може бути продовжений органом доходів і зборів, яким видано відповідний дозвіл на переробку, у тому числі понад строк у 365 днів;
строк переробки зупиняється:
у випадку переробки на митній території України, якщо товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, не можуть бути своєчасно реекспортовані внаслідок накладення на них арешту (крім арешту внаслідок позовів приватних осіб), вилучення у справі про порушення митних правил, аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, - на час такого арешту (вилучення, аварії, дії обставин непереборної сили);
у випадку переробки за межами митної території України, якщо товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, не можуть бути своєчасно реімпортовані внаслідок накладення на них арешту, аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, - на час такого арешту (аварії, дії обставин непереборної сили).

Щодо надання фінансових гарантій
Пунктом 37 розділу І Закону частину шосту статті 307 Кодексу доповнено винятками з правила щодо звільнення від надання фінансової гарантії, коли сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суму, еквівалентну 1000 євро.

З урахуванням внесених змін зазначене звільнення не поширюватиметься на випадки застосування гарантій згідно з главами 8 «Загальні положення щодо митної вартості» та 20 «Митний склад» Кодексу.

Щодо впровадження форми митного контролю «пост-митний контроль»
Законом внесено зміни до статті 336 Кодексу щодо переліку форм митного контролю та доповнено Кодекс статтею 3371 «Пост-митний контроль».

Звертаємо увагу що відповідні нові положення Кодексу щодо пост - митного контролю набрали чинності з 07.11.2019 та застосовуються незалежно від наявності в особи авторизації авторизованого економічного оператора.

Щодо надання дозволів на здійснення митної брокерської діяльності
Змінами, внесеними до статті 406 Кодексу, виключено вимоги щодо надання дозволів на здійснення митної брокерської діяльності центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону.

З урахуванням внесених змін надання дозволів на здійснення митної брокерської діяльності здійснюватиметься тільки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

 

Поширюйте

Коментуйте


Реклама