Життя

ТОП - 10 навичок для працівників XXI сторіччя

. 3766

Автори наукового видання «Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього», яке підготовлене Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розробили, на основі інформації експертів Світового економічного форуму, топ - 10 здібностей, які будуть необхідні сучасній людині до 2020 р.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи обласного центру зайнятості,розповів про ТОП - 10 навичок XXI сторіччя (2020 р.) за версією експертів Світового економічного форуму:
• Комплексне вирішення проблем
• Критичне мислення
• Креативність
• Управління людьми
• Координація в команді
• Емоційний інтелект – здатність усвідомлювати власні почуття і емоції, управляти ними та, використовуючи ці знання, взаємодіяти з іншими;
• Здатність до ведення переговорів – уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами, підлеглими, споживачами та партнерами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації, розробки політики та прийняття спільного рішення; вміння надавати інформацію колегам, підлеглим, споживачам та партнерам по телефону, у письмовій чи електронній формі; вміння проводити зустрічі.
• Здатність оцінювати ситуацію та приймати рішення – уміння аналізувати ситуації, їх структури, визначати фактори впливу, тенденції розвитку; вміння обирати та погоджувати найкращі об'єктивні та неупереджені рішення або альтернативні варіанти досягнення поставленої мети шляхом аналізу, прогнозування та оцінки ситуації і проблем, що її спричинили (ситуаційний аналіз, прийняття управлінських рішень).
• Когнітивна гнучкість – здатність мислення, яке виявляється в умінні обмірковувати кілька речей одночасно, змінювати припущення, обране під час розв'язання проблеми, якщо змінилась її сутність;
• Комплексне вирішення проблем – вміння шукати, накопичувати необхідну якісну інформацію, здійснювати пошук шляхів вирішення завдань на основі наявної інформації, оцінювати позитивні та негативні наслідки прийнятих рішень. Координація в команді - вміння працювати спільно з іншими;
• Креативність – здатність до творчості, яка може виявлятися у мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість у цілому або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх створення; продукування нових ідей.
• Критичне (аналітичне) мислення – уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, ставити під сумнів власні та інші судження, виявляти сильні та слабкі сторони різних підходів до вирішення проблеми;
• Орієнтація на клієнта (клієнтоорієнтованість) - вміння визначати і задовольняти поточні та майбутні потреби клієнтів, орієнтація на результат;
• Управління людьми - уміння мотивувати, розвивати та спрямовувати людей до роботи, визначати кращих кандидатів для її виконання.

Поширюйте

Коментуйте


Реклама