Життя

Хто із студентів має право на стипендію

. 6519

 

Фахівці Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги роз’яснили, хто із студентів має право на стипендію.

 

Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного предмету. Такий порядок регламентовано Постановою Кабінету Міністрів «Про внесення змін до стипендіального забезпечення» від 25 січня 2017 р. № 32.

До рейтингу включаються усі студенти ВНЗ денної форми навчання. Він формується за результатами успішності в навчальному семестрі – на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Процедура складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для всього курсу – дискримінація в цьому питання не допускається і карається законом.

Рейтинг успішності студентів вищих навчальних закладів вимірюється у балах. До стипендіальних списків не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримають права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Стипендія студентам першого курсу виплачується обов’язково – незалежно від поточних оцінок в першому семестрі, її розмір завжди мінімальний. Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів.

Отримання соціальних стипендій у 2018 році відбувається на підставі письмової заяви студента. Стипендіальна комісія приймає рішення про призначення або відмову в наданні соціальної стипендії протягом трьох днів з моменту отримання відповідного звернення.

Право на соціальну стипендію мають студенти, у яких задовільні результати навчання та відсутня академічна заборгованість. Студентам з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія. Її сума вища за стандартну на 45,5 %.

Відповідно до п. 22 Постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», право на соціальну стипендію мають такі категорії студентів:
• діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також особи, які в період навчання у віці 18-23 років залишились без батьків;
• студенти з малозабезпечених сімей, за умови отримання державної допомоги з малозабезпеченості;
• особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• студенти, які є внутрішньо переміщеними особами;
• діти-інваліди та інваліди I-III групи;
• студенти, які мають сім’ї з дітьми.

Розмір стипендій визначається категорією навчального закладу, рейтингом показників успішності і наявністю підстав для призначення додаткових державних пільг.

Суми стипендіального забезпечення, встановлені Урядом на 2018 рік:
• стандартна стипендія для студента ВНЗ – 1100 гривень;
• мінімальний розмір стипендії учня ПТУ – 415 гривень;
• підвищена стипендія – до 2360 гривень;
• соціальні стипендії – до 2000 гривень.

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нараховується лише одна – більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

За додатковою інформацією звертайтеся до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 32-08-24.

 

Поширюйте

Коментуйте


Реклама