Життя

Що робити, коли вам заповіли спадщину

. 1612

Що робити, коли на вас склади заповіт, розяснює нотаріат Кіровоградського обласного управління юстиції.

pytay

Заповіт – це особисте розпорядження людини щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті. Правова дійсність заповіту наступає з моменту смерті заповідача або з дня вступу в законну силу рішення суду про оголошення його померлим.

Варто попередити того, на кого складаєш заповіт

Іноді нотаріус направляє особі, яка не є родичем померлого, але зазначена у заповіті, листа з повідомленням про необхідність прийняття чи відмови від спадщини, але так буває не у всіх випадках – закон не зобов’язує робити це обов’язково. Найкраще, коли особу, яка не є родичем, спадкодавець завчасно поінформує про плани включити її до заповіту. В такому разі після смерті людина зазначена в заповіті, повинна звернутися до нотаріуса.

Що робити, коли на мене склали заповіт

По-перше, необхідно спадкоємцям потрібно звернутися до нотаріуса. Він за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту. У разі наявності заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат. Повна інформація про заповіт, який було посвідчено іншим нотаріусом, отримується нотаріусами шляхом направлення запитів.
Також, спадкоємці можуть отримати дублікат заповіту. Його можуть видати зазначеним у заповіті спадкоємцям після подання ними свідоцтва про смерть заповідача.

Обов’язку розшукувати спадкоємців за чинним законодавством у нотаріуса немає.

Нотаріус має можливість визначити коло спадкоємців або у зв’язку з їх зверненням, або виходячи зі змісту документів, поданих спадкоємцями. Розголошувати зміст заповіту нотаріус може тільки у зв’язку зі зверненням до нього спадкоємця.

Як відмовитись від спадщини за заповітом?

Після того як відкрилася спадщина, особі, на користь якої складено заповіт, надається 6-ти місячний термін для прийняття спадщини або ж відмови від неї. Це означає, що відмовитися від спадщини за заповітом можна виключно до закінчення вищевказаного терміну. Відмова від спадщини за заповітом є повною, тобто, спадкоємець відмовляється від усього майна, передбаченого в заповіті.
Разом з тим, законодавством передбачено, що відмова від спадщини за заповітом не позбавляє особу права на спадкування за законом. Якщо особа не бажає спадкувати ні за заповітом, ні за законом, вона повинна вказати про це у заяві про відмову від спадкування.

Що ж робити, якщо відмовився від спадщини, а потім передумав?

Спадкоємець має право протягом 6-ти місяців з дня смерті спадкодавця таку заяву відкликати без зазначення причин.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.

Хто може стати спадкоємцем по заповіту?

Спадкодавцем може бути лише громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства. Перехід прав та обов’язків юридичної особи у разі припинення її діяльності регулюється іншими нормами законодавства, які не є нормами спадкового права.

Спадкоємцями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також держава та інші суб’єкти публічного права. У фізичних осіб є перевага перед іншими суб’єктами: вони можуть спадкувати як за законом, так і за заповітом. Юридичні особи, держава, інші суб’єкти публічного права можуть спадкувати тільки за наявності прямої вказівки про це у заповіті.

Заповідач на власний розсуд може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин. До того ж заповідач може позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом без зазначення причин. У такому випадку ця особа не визнається спадкоємцем.

Хто може претендувати на спадщину попри заповіт?

Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, навіть, якщо у заповіті вони не будуть зазначені. При цьому, коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється не на час складання заповіту, а на час відкриття спадщини, тобто на день смерті заповідача.

До складу спадщини заповідач може включити права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Законодавством до цієї категорії віднесли такі категорії як:

  • малолітні,
  • неповнолітні,
  • повнолітні непрацездатні діти спадкодавця,
  • непрацездатна вдова (вдівець)
  • непрацездатні батьки

Ці категорії незалежно від змісту заповіту, спадкують половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.

 

Поширюйте

Коментуйте


Реклама