Життя

Як отримати грошові виплати сім’ям полонених або зниклих безвісти військових

 Автор: Валерія Жовтун. 13540

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. Про порядок виплати таких грошових виплат сім’ям військових роз’яснення надає пресслужба Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

vijsk pidtrymka

Як сім’ї отримати виплати?

Сім’ям військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабміном. Механізм виплати визначається урядовою постановою від 30 листопада 2016 р. № 884.

Для того, щоб отримувати виплату, члени родини мають звернутися із заявою на ім’я командира військової частини.

До заяви додаються:

 • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
 • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
 • копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
 • копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення про виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) приймає рішення про відмову у виплаті у разі:

 • подання заяви особами, які не мають права на отримання зазначених виплат;
 • подання не в повному обсязі визначених документів;
 • подання заяви з порушенням строків;
 • з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв’язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира військової частини повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти.

Хто має право на право отримання грошового забезпечення?

Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії:

 • дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем;
 • законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);
 • особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Виплати діляться на всіх, хто має на них право, в рівних частинах. У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Які додаткові виплати?

Сім’ї військовослужбовців також мають право на отримання додаткової винагороди згідно з Постановою Кабміну від 28 лютого 2022 р. № 168.
Йдеться про виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану в розмірі 30 000 гривень щомісячно та збільшеної винагороди до 100 000 гривень.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертували, не здійснюється.

«Гречка» нагадує, у разі загибелі військового батьки або дружина набувають право на пенсію

Поширюйте

Коментуйте